FOTO

VEZZOSO / COLLINA / MARCHESINI TRIO

VEZZOSO / COLLINA DUO

TRAVEL

KIND OF VASCO

CHINA TOUR 2019

LIVE AT NOTE BLEU

ASIAN TOUR 2018

ASIAN TOUR 2017

JAPAN LIVE TOUR